Tapybos paroda „ Dovanotas laikas“ ( dalyvė- mūsų gimnazijos mokytoja J. Šalkauskaitė)

Jolanta Šalkauskaitė, Genovaitė Šalkauskaitė
ir mokiniai

„DOVANOTAS LAIKAS“
Tapybos, pastelių ir piešinių paroda LDS galerijoje ARKA
2017 07 11 – 29
Parodos atidarymas liepos 11 d., antradienį, 18.30 val.

Jolanta Šalkauskaitė gimė 1966 m. Galaičiuose (Telšių raj.). Baigusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, Aukštesniąją katechetų mokyklą Kaune, dailės kursą – Filadelfijos menų universitete (1993 m.) ir tapybą Vilniaus dailės akademijoje (2001 m.), Jolanta savo kūrybinius talentus kreipė tikėjimo liudijimo linkme. Pastarąjį dešimtmetį Jolanta dėsto tikybą įvairiose Vilniaus miesto ir rajono mokyklose, taip pat nuolat dalyvauja profesionalaus meno parodose (surengė virš dešimt personalinių parodų). Jos tapyba išsiskiria savita religinės tematikos interpretacija, itin ekspresyvia, spontaniška raiška, linkusia į apibendrintą formą, ir jautriais nuotaikų niuansais, atrodytų, net paprastus motyvus persmelkiančiu nerimu. Šioje parodoje eksponuojami Jolantos kūriniai iš įvairių ciklų – tai glausta jos kūrybos retrospektyva.
Jolanta yra sukaupusi nemažą vaikų piešinių kolekciją, kuri įdomi ne tik tikėjimo temų ir simbolių perteikimu, bet ir nenuspėjamu jų turinio proveržiu. Parodoje eksponuojami Jolantos mokinių kūrinėliai iš Vilniaus A. Vienuolio, J. Basanavičiaus, Pagirių, „Minties“, „Ąžuolyno“, „Medeinos“ ir kitų mokyklų bei gimnazijų.
Genovaitė Šalkauskaitė gimė 1957 m. Ruišėnuose (Telšių raj.), baigusi Justino Vienožinskio dailės mokyklą Vilniuje bei Vilniaus Pedagoginį universitetą, dėstė tikybą ir dailę įvairiose Vilniaus miesto ir rajono mokyklose. Paskatinta dailininkės Marijos Teresės Rožanskaitės, Genovaitė visą gyvenimą nenutolo nuo dailės, fiksuoja savo išgyvenimus spalvinguose dienoraštiniuose piešinių srautuose ir etiuduose; yra surengusi personalinių parodų ir parodų-duetų kartu su seserimi Jolanta. Genovaitės vaizdiniai meditatyvūs, pilni šviesos, šilumos, ramybės – iš jų sklinda paguodos, vilties siekimas.
Jolantos ir Genovaitės Šalkauskaičių kūryba – tyli, nepretenzinga, kylanti iš vidinės būtinybės, tapybos vaizdiniuose – sakralios erdvės ir motyvai, susilieję su savomis patirtimis, išgyvenimais ir aplinkos elementais. Dabartinėje dailėje ši kūryba įdomi būtent kaip savitas katalikiškos pasaulėžiūros atspindys.
Parodos kuratorė Agnė Kulbytė

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS