PROJEKTAI

2017/2018 m.m. informacija ruošiama.

Vilniaus r Pagirių gimnazija dalyvauja projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM) veikloje „Meninės kūrybos mokymai mokyklose“. Nuo sausio mėnesio įvyko jau keturi susitikimai su įvairiais menininkais.

Sausio 23 d. įvyko susitikimas su dailininke monumentaliste Silvija Drebickaite. Dailininkė su savo vyru skulptoriumi supažindino mokinius su savo kūryba, pasakojo apie monumentalisto profesiją, kaip kuriama mozaika, vitražas, freska, taip pat multimedia  pagalba pademonstravo konkrečius darbus, žymius, išliekamąją vertę turinčius meno kūrinius.

Dailininkė Silvija Drebickaitė bibliotekai padovanojo knygą  S. Drebickaitė. „Tapyba“.

Vasario 14 d. įvyko susitikimas su vertėju ir rašytoju Laurynu Katkumi, kuris skatino mokinius pagalvoti apie poezijos vaidmenį ir vietą šiuolaikiniame gyvenime. Mokiniai skaitė poeziją, klausė šiuolaikinių žinomų dainų (A. Mamontovo, M. Mikutavičiaus, G & G sindikato, Biplan), kalbėjo apie poezijos turinio  perteikimo būdų  bei perkeltinės kalbos, ritmo, skambesio  įvairivę.

Vasario 21 d. įvykęs susitikimas su vienu žinomiausių Lietuvoje muzikų, moderniosios, jazz, world muzikos atlikėju perkusininku Pavel Giunter, projekto dalyviams paliko ypatingą ir neišdildomą įspūdį. Charizmatiškasis muzikas spinduliavo energija, gera nuotaika, mokė dalyvius ritmo, muzikavimo, supažindino su įvairiais mušamaisiais instrumentais ir pamokos eigoje mokinius įtraukė į energingą muzikavimo procesą. Nors pamokos tema „Nieko tokio, tik ritmas“, mokiniai suprato, kad ritmas yra labai daug, buvo be galo įdomu ir įspūdinga pasijusti tikrais muzikos atlikėjais, pajusti ritmo jėgą, čia pat visiems kartu atlikti muziką.

Dar vieną, be galo įdomų susitikimą turėjome kovo 14 d. su aktore ir rašytoja Birute Mar. Kūrybinės pamokos tema „Kūrybos prigimtis. Jos įvairialypiškumas, autentiškumas. Kūryba kaip galimybė pažinti save“. Birutė Mar papasakojo apie savąjį spalvingą, įvairialypį, be galo įdomų kūrybos kelią, kelionių patirtis Rytų šalyse, kalbėjo su mokiniais apie kiekviename mūsų esantį kūrybos pradą, skatino mokinius taip pat kurti, keliauti. Rašytoja pristatė savo knygas vaikams „Marija ir Pūkelis“ ir „Princesių sala“.

LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS
 projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

Pagirių gimnazija nuo 2011 m. dalyvauja Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir jos partnerių įgyvendinamame projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ ir jau antrus metus gauna nemokamą 11 kultūros žurnalų prenumeratą.

Nuo 2013 m. spalio mėn. gimnazijos biblioteka dalyvauja dar vienoje projekto AKIM veikloje „Meninės kūrybos mokymai mokyklose“. 2014 m. atvyks 5 skirtingų šakų menininkai, kurie praves 4 teorines meninės kūrybos pamokas ir 1 kūrybinę dirbtuvę.

Skaitytojai turės galimybę susitikti su žinomais menininkais, plėsti akiratį, ugdyti kūrybiškumą, daugiau sužinoti apie įvairias meno šakas.

Gimnazijos dalyvavimas
Mokyklų tobulinimo programos plius projekte
,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”

Pagirių gimnazijos biblioteka atrankos būdu dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos 2008 m. paskelbtame ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”, kuris finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo plėtros veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Šio projekto tikslas – modernizuoti gimnazijos biblioteką, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas.

I-ame projekto vykdymo etape, tai yra – 2010 metais, gimnazijos biblioteka iš viso gavo už 26 tūkst. litų naujų baldų ir kitos įrangos: 6 kompiuterius, knygų lentynų, kėdžių, stalų skaitytojams ir darbuotojams, daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, projektorių, dokumentų kamerą, nešiojamą ekraną, dokumentų įrišimo aparatą.

II-ame etape, t.y. – 2011 metais, gavome brūkšninių kodų skaitytuvą, kvitų spausdintuvus, muzikinį centrą, daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, dar daugiau naujų baldų, naujus stendus. Taigi, dabar turime pilnai naujais baldais aprūpintą bibliotekos abonemento patalpą ir internetinę skaityklą. Šiais metais turėtume gauti dar daugiau kompiuterinės įrangos, kurią panaudosime moderniai interneto skaityklai įrengti.

Atsiradus didesnėms techninėms galimybėms, skaitytojai gali greičiau susirasti reikalingos informacijos, geriau pasiruošti pamokoms, kokybiškai pasiruošti mokyklos projektams, olimpiadoms, mokykloje vykstantiems renginiams.

Bibliotekoje tapo populiari paslauga – dokumentinių, meninių filmų ir kitos vaizdinės medžiagos peržiūra. Skaitykloje vyksta integruotos pamokos, darbų pristatymai.

Naujo muzikinio centro pagalba turime didesnes galimybes rengti  renginius skaitykloje: pasakų, muzikos, poezijos klausymus. Bibliotekos modernizavimas suteikė gimnazijos skaitytojams platesnes mokymo ir mokymosi, savišvietos, popamokinės veiklos galimybes.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS