Pilietinė pamoka „Prisimename ir gerbiame“

Vasario 15 dieną Pagirių gimnazijoje aktų salėje įvyko pilietinė pamoka „Prisimename ir gerbiame“, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Tradiciškai renginį vedė dvidešimt vaikinų. Jie pristatė garbius Lietuvos vyrus signatarus, kurie 1918 metais Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Mokiniai išklausė istorinių asmenybių gyvenimo aprašymus, sužinojo apie jų nuveiktus darbus Tėvynės labui. Galėjome mintimis sugrįžti į praeitį, pamąstyti apie šiuos drąsius žmones. Buvo puiki galimybė pasisemti pilietinės dvasios bei praplėsti savo pažinimo akiratį. Renginio pabaigoje scenoje sėdėjo 20 jaunų vaikinų, kurie „atkūrė“ to meto Vasario 16 –osios akto dalyvių nuotrauką. Į mus žiūrėjo jaunystė ir istorija. Užplūdę šilti jausmai, skatino didžiuotis savo valstybe, savo žmonėmis. Sugiedojus Lietuvos himną, gimnazijos direktorė Aušra Mažonienė pasveikino visus su švente ir palinkėjo atsakomybės, drąsos ir kūrybiškumo, kuriant laisvą ir nepriklausomą valstybę.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS