Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai

Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai

 1. Aušra Mažonienė direktorė, 2 vadybinė kategorija, chemijos mokytoja metodininkė
 2. Henrika Šugalska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 3. Valentina Treščinska direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 3 vadybinė kategorija, lenkų kalbos mokytoja metodininkė
 4. Gražina Rudienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 2 vadybinė kategorija, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 5. Jelena Suruda direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 40-Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, matematikos vyresnioji mokytoja
 6. Rita Korotkovienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė
 7. Rūta Kvederavičienė raštinės vedėja
 8. Evelina Jakubovič psichologė
 9. Marina Aleksandrovič ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
 10. Ana Bogdanovič priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 11. Diana Asanavičienė auklėtojos padėjėja
 12. Ana Bogdanovič auklėtoja
 13. Jadzė- Vanda Malinauskienė laborantė
 14. Justina Valterė specialioji vyresnioji pedagogė, logopedė
 15. Miglė Pieškuvienė bibliotekos vedėja
 16. Aušrinė Slavinskienė socialinė vyresnioji pedagogė
 17. Kristina Sivica specialioji pedagogė, logopedė
 18. Violeta Sučalkinienė psichologė
 19. Loreta Marcinkevičienė lietuvių kalbos mokytoja
 20. Lina Prakapienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 21. Jadvyga Bujel matematikos mokytoja metodininkė
 22. Nijolė Šerpytienė geografijos vyresnioji mokytoja
 23. Stasė Babravičienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 24. Regina Urbonienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 25. Jūratė Čiapienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 26. Stasė Orlakienė biologijos mokytoja metodininkė
 27. Alvydas Eidukevičius kūno kultūros mokytojas metodininkas
 28. Janina Mekionienė istorijos mokytoja ekspertė
 29. Alina Burinskaja biologijos vyresnioji mokytoja
 30. Aleksandra Gaidukevič lenkų kalbos vyresnioji mokytoja
 31. Lina Labžentienė anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 32. Halina Parvicka vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, sekretorė
 33. Ona Blaškienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 34. Renata Leganovič kūno kultūros mokytoja ekspertė
 35. Danuta Ustilo pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 36. Dina Aleksandravičienė fizikos mokytoja metodininkė
 37. Juzef Jalovik rusų kalbos, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
 38. Danuta Golnis fizikos mokytoja ekspertė
 39. Danutė Ščerbakienė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
 40. Audronė Dudutienė technologijų mokytoja metodininkė
 41. Tatjana Tolokova rusų kalbos mokytoja metodininkė
 42. Liudmila Rynkevič pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 43. Anna Savicka tikybos mokytoja
 44. Jelena Pogolskaja etikos vyresnioji mokytoja
 45. Renata Šimkovič istorijos vyresnioji mokytoja
 46. Alina Ponamariova lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 47. Milda Tamošaitienė muzikos vyresnioji mokytoja
 48. Irena Vilčinskienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 49. Tatjana Žilinskienė rusų kalbos vyresnioji mokytoja
 50. Vilma Bosakienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
 51. Rima Petruškienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 52. Svetlana Butar dailės vyresnioji mokytoja
 53. Giedrė Rusilienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 54. Jolanta Šibirkštė biologijos, technologijų vyresnioji mokytoja
 55. Jūratė Zapasnikienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 56. Sandra Čerkienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 57. Irena Kurklietienė dailės mokytoja metodininkė
 58. Zita Putrimienė būrelio vadovė
 59. Birūtė Počikovskaja rusų kalbos mokytoja metodininkė
 60. Nijolė Ilgevičienė kūno kultūros vyresnioji mokytoja
 61. Eduardas Tamoševičius technologijų vyresnysis mokytojas
 62. Jolanta Dudutienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 63. Dalia Šiniauskaitė anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 64. Irena Babinska chemijos mokytoja ekspertė
 65. Stanislovas Skliaustis technologijų vyresnysis mokytojas
 66. Ingrida Miškauskienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 67. Valentina Golnis mokytojo padejėja
 68. Alina Špakauskienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 69. Laima Misevičienė geografijos vyresnioji mokytoja
 70. Jelena Sapožnikova pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 71. Gražina Stepanova lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 72. Lina Kondrotaitė matematikos mokytoja metodininkė
 73. Olga Gerasimovič pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 74. Ieva Abariūnė šokių mokytoja
 75. Valentina Tubelienė kūno kultūros vyresnioji mokytoja
 76. Zbignev Leganovič kūno kultūros mokytojas metodininkas
 77. Gitana Krupičiovičienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 78. Violeta Bogdanovič matematikos mokytoja metodininkė
 79. Irena Naimovič pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 80. Joana Markovskaja anglų kalbos, chemijos vyresnioji mokytoja
 81. Karina Stankevič dailės, anglų kalbos mokytoja
 82. Dalia Mikštaitė tikybos mokytoja
 83. Andžej Lukaševič tikybos vyresnysis mokytojas
 84. Milda Gintautė istorijos mokytoja metodininkė
 85. Laima Ivanec šokių mokytoja
 86. Jurgita Kivarienė anglų kalbos mokytoja
 87. Rita Rudalevičiūtė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,anglų kalbos mokytoja
 88. Gvida Milaknienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
 89. Lilija Žigo lenkų kalbos vyresnioji mokytoja
 90. Olga Selezniova muzikos vyresnioji mokytoja
 91. Jolanta Miliauskienė matematikos vyresnioji mokytoja
 92. Ernesta Runevič anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 93. Karolis Čižius kūno kultūros mokytojas
 94. Sergejus Lazarenko tikybos vyresnysis mokytojas
 95. Vidmantas Fijalkauskas teatro mokytojas metodininkas
 96. Zita Pluščauskaitė neformaliojo ugdymo mokytoja
 97. Milda Razauskienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Ieva Garnytė kūno kultūros mokytoja

Jolanta Skulskienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS