Dėl neformalaus ugdymo būrelių

Vilniaus r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija išnagrinėjo ir įvertino pateiktas NVŠ (neformaliojo vaikų švietmo) programas, kurios (ne visos) patvirtintos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (pridedamas). Informacija www.vrsa.lt svetainėje.

Patvirtinus neformalaus ugdymo programas, mokinių tėveliai gali rinktis jas ir tuo pačiu sutaupyti 15 eurų mokesčio. Skelbiame informaciją apie naujus neformalaus ugdymo būrelius bei kitas veiklas rudens atostogų metu vilniuje.

Pastaba: vaikas gali rinktis tik vieną tokią programą.

Dokumentai:

NVŠ patvirtintos programos

NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras organizuojamų neformalaus ugdymo veiklų sąrašas

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS