DALYVAUJAME PROJEKTE !!!

4 b klasės mokiniai dalyvauja STEAM krypties neformalaus ugdymo projekte „Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių“. Projektą vykdo ir remia Žemės ūkio koordinavimo tarnyba ir Stambiųjų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija.Gruodžio 5 d. vykome į Kėdainių rajoną. Viktorijos tėčio ūkyje vaikai susipažino su galvijų auginimo technologijomis ir procesais, stebėjo veislinius galvijus, bandos gyvenimą, glostė ir šėrė stambiuosius galvijus, išbandė tecniką. Sužinojo daug įdomių dalykų, patyrė nepamirštamų įspūdžių. Vaikai parengė ir pristatė kūrybinį projektą, dalyvavo viktorinoje. Projekto vykdytojai kartu su vaikais atlikovandens tyrimus, vykdė su šiais tyrimais susijusius eksperimentus, išsiaiškino galvijų teikiamą naudą žmogui ir visai ekosistemai, susipažino su aplinkai draugišku ūkininkavimu. Buvo organizuojamos užkandžių pertraukos ir pietūs. Džiugu, kad mūsų dar laukia Širvintų rajono ekologinio ūkio savininkai ir smagus projekto tęsinys.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS