DALYVAUJAM !!!

Rugsėjo 28,29,30 dienomis DofE programos 5 dalyviai dalyvavo DofE apdovanojimų bei British Council organizuojamuose tęstiniuose mokymuose „Be 3D Youth! Daryk Drąsiai Dabar“. Šio projekto tikslas – paskatinti pastebėti, ko trūksta mokyklos ar miestelio bendruomenei ar jos nariams bei aplinkai (pvz., bibliotekai, vaikų darželiui, vaikų namams, senelių namams ar miesto parkui, miškui, ežerui ir pan.) ir sugalvoti būdą, kaip bent iš dalies prisidėti prie tos problemos sprendimo. Mokymai vyko „Trasalyje“, Trakuose ir buvo be galo naudingi ir įdomūs. Iš visos Lietuvos susirinko labai motyvuotas, veiklus ir draugiškas jaunimas, turintis ką apie save pasakyti. Vadovai šiuolaikiški ir užkrečiantys aktyvumu. Gavome teorijos ir dešimteriopai praktikos. Per žaidimus, iššūkius ir užduotis mokėmės, kaip veikia komanda, ką daryti, kad kiekvienas komandoje jaustųsi gerai, procesas vyktų skaldžiai ir pasiektumėme gerą rezultatą. Atlikome tyrimą apie Trakų gyvenvietę ir analizavome jos problemas, ieškojome sprendimo. Surinktą patirtį panaudosime savo miesto labui ir kitą mėnesį grįžę su atliktu tyrimu ir sudarytu planu dirbsime Vilniaus vardan.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS