Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursai Ekseteryje (Anglija)

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ina Šimkienė Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Ekseteryje,  Anglijoje

Nuolatinis noras tobulėti vėl paskatino  kreiptis į Comenius švietimo mainų paramos fondą. Prieš dvejus metus jau buvau laimėjusi dotaciją kvalifikacijos tobulinimo kursams  pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, todėl šiemet nusprendžiau ir vėl išbandyti savo jėgas . Pateikiau paraišką Comenius švietimo mainų paramos fondui ir man labai pasisekė, nes konkurso būdu buvo skirta dotacija kvalifikacijos tobulinimo kursams pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Veikla vyko gražiame Ekseterio miestelyje, Devono grafystėje, pietvakarių Anglijoje. Kursus pasirinkau pagal aprašymą, kuris man pasirodė labai įdomus. Ir nesuklydau, nes šis kursas „Britų Institucijos, Kalba ir Kultūra“ (angl. British Institutions, Language and Culture“ ) labai pagilino mano žinias apie britų kultūrą, gyvenimą , formalias ir neformalias institucijas bei anglų kalbą . Kiekvieną dieną vyko kalbos tobulinimo užsiėmimai, kurių metu buvo naudojama daug ir įvairių darbo metodų, tokių kaip darbas porose, grupėse, vaidmenų žaidimai, dialogai, video prezentacijos, praktinės užduotys, daug diskutavome. Daug dėmesio buvo skiriama žodyno tobulinimui ( ideomatiniai, šnekamosios kalbos išsireiškimai), taip pat pagerinti kalbėjimo įgūdžius atliekant įvairias įdomias užduotis. Paskaitų metu  žiūrėjome daug video medžiagos apie britų formalias ir neformalias institucijas. Išsamiau susipažinome su Didžiosios Britanijos teisine bei švietimo sistema. Mes, dalyviai taip pat turėjome paruošti prezentacijas apie britų kultūrą (pasirinkti vieną aspektą pvz, maistas, stereotipai ir pan.) Internetu buvo leista naudotis tik kaip šalutiniu informacijos šaltiniu,kuo daugiau informacijos turėjome sužinoti imdami interviu iš žmonių kavinėje, šeimose, kuriose gyvenome, galėjome apklausti IPC projektų centro darbuotojus. Buvo labai įdomu ir naudinga. Kad geriau galėtume susipažinti su formaliomis Didžiosios Britanijos institucijomis,  vykome į teismo rūmus (Crown Court), kur stebėjome teismo procesą. Gavome daug padalomosios medžiagos, pasidalijome internetinėmis nuorodomis su informacine medžiaga.

Po paskaitų ir savaitgalį vykome į ekskursijas. Turėjome puikią ekskursiją su gidu po Ekseterio miestelį.  Kursų metu aplankėme keletą gražių ir įdomių vietų,tokių kaip Dartmoor nacionalinį parką, Kornvalio grafystę pietvakarų Anglijoje, Tintagelo miestelį ir viduramžių pilies liekanas.  Savaitgalį turėjome galimybę aplankyti Sidmouth ir Bath miestelius bei kitas įžymias vietas. Kursai pasibaigė išvyka į Londoną, ten taip pat turėjome 3val ekskursiją su gide. Vakare vykome į teatrą, kur žiūrėjome miuziklą „Kraujo broliai“

Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursai praplėtė mano pasaulėžiūrą, atvėrė naujus horizontus anglų kalbos mokyme, paskatino ir toliau tobulinti  savo pedagoginę veiklą. Bendravimas  su kolegomis iš įvairių Europos šalių(Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Turkijos, Čekijos respublikos ir kt.) davė man galimybę įvertinti jų puikias asmenines  bei profesines savybes ir daug sužinoti apie kitas šalis.  Gyvendama šeimoje Ekseterio mieste,  turėjau puikią galimybę sužinoti apie  Didžiosios Britanijos istoriją, ekonomiką,  gyvenimo sąlygas, o taip pat  susidariau įspūdį apie žmonių bendravimo ypatumus įvairiose gyvenimiškose situacijose. Norėčiau padrąsinti visus Lietuvos mokytojus dalyvauti „Comenius“ kvalifikacijos tobulinimo veikloje, įgyti naujų žinių bei pagilinti turimas kompetencijas. Pajusti šios šalies gyvenimo būdą, kultūrą, papročius ir patirti pačius maloniausius įspūdžius.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ina Šimkienė

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS