Bendruomenė

Vardas, pavardė 

Pareigos

Aušra Mažonienė

direktorė

Gražina  Rudienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Valentina  Treščinska

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita  Korotkovienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Valentina  Tubelienė

40-mt Totorių skyriaus vedėja, pavaduotoja (laikinai)

Jelena Suruda

40-mt Totorių skyriaus vedėja, pavaduotoja (dekrete)

Aušrinė  Slavinskienė

Socialinė pedagogė,

Justina  Valterė

Specialioji pedagogė,  logopedė

Kristina  Sivica

specialioji  pedagogė

Violeta  Sučalkinienė

psichologė

Evelina Jakubovič

psichologė

Lina Prakapienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Jūratė  Zapasnikienė

Pradinių klasių mokytoja

Gitana  Krupičiovičienė

Pradinių klasių mokytoja

Sonata  Kisieliauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Irena  Vilčinskienė

Pradinių klasių mokytoja

Stasė  Babravičienė

Pradinių klasių mokytoja

Regina  Urbonienė

Pradinių klasių mokytoja

Rima  Petruškienė

Pradinių klasių mokytoja

Bronė  Ušackienė

Vaidotų skyr. Prad. Kl. mokytoja

Ona  Blaškienė

Vaidotų skyr. Prad. Kl. mokytoja

Sigyta  Struogienė

Vaidotų skyr. Prad. Kl. mokytoja

Vida  Aukštuolienė

Vaidotų skyr. Prad. Kl. mokytoja

Liudmila  Rynkevič

Pradinių klasių mokytoja( lenkų d. kalba)

Vanda  Šipelienė

Pradinių klasių mokytoja( lenkų d. kalba)

Olga Gerasimovič

Pradinių klasių mokytoja( lenkų d. kalba) (dekrete)

Danuta Ustilo

Pradinių klasių mokytoja( lenkų d. kalba)

Ingrida  Miškauskienė

40-mt Totorių pagrindinio ugd. skyr. prad. kl. mokytoja

Jelena  Sapožnikova

40-mt Totorių pagrindinio ugd. skyr. prad. kl mokytoja

Irena  Naimovič

40-mt Totorių pagrindinio ugd. skyr. prad. kl mokytoja

Roza Radeckienė

40-mt Totorių skyr. Priešmokyklinės gr. „Drugeliai“ auklėtoja

Agnieška Pekarsak priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Anna Savicka

Tikybos mokytoja

Dalia Mikštaitė

Tikybos mokytoja

Andžej Lukaševič(A)

Tikybos mokytojas

Sergej Lazarenko  (A)

40-mt Totorių  skyr. Tikybos

Jelena Pogolskaja

Etikos mokytoja

Jolanta Dudutienė

Lietuvių k. mokytoja

Sandra  Čerkienė

Lietuvių k. mokytoja

Jūratė  Čiapienė

Lietuvių k. mokytoja

Loreta Marcinkevičienė

Lietuvių k. mokytoja

Giedrė  Rusilienė

Lietuvių k. mokytoja

Alina  Ponamariova

Lietuvių k. mokytoja

Vilma Vinickaitė-Karvelienė

Lietuvių k. mokytoja

Gražina  Stepanova

Lietuvių k. mokytoja

Rita  Rudalevičiūtė

Lietuvių k. mokytoja

Marina Aleksandrovič

priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

Aleksandra  Gaidukevič

Lenkų k. mokytoja

Lilija Žigo

Lenkų k. mokytoja

Juzef Jalovik

Rusų k. mokytojas

Tatjana Tolokova

Rusų k. mokytoja

Birutė  Počikovskaja

Rusų k. mokytoja

Tatjana  Žilinskienė

Rusų k. mokytoja

Danutė  Ščerbakienė

Vokiečių k. mokytoja

Dalia  Šiniauskaitė

Anglų k. mokytoja

Joana  Markovskaja

Anglų, chemija mokytoja

Lina Labžentienė

Anglų k. mokytoja (dekrete)

Vilma Bosakienė

Anglų k. mokytoja

Irena Sinkevič

Anglų k. mokytoja

Gvida Milaknienė   (A)

Anglų k. mokytoja

Ernesta Žiegytė

Anglų k. mokytoja

Diana Asanavičienė

auklėtojos padėjėja (dekrete)

Jovita Kivarienė

Anglų k. mokytoja

Teresa  Simanovič

Matematikos mokytoja

Jadvyga Bujel

Matematikos mokytoja

Violeta  Bogdanovič

Matematikos mokytoja

Lina  Kondrotaitė

Matematikos mokytoja

Danutė Pūrienė

Matematikos mokytoja

Jolanta Miliauskienė

IT, matematikos mokytoja (dekrete)

Alina  Špakauskienė

IT mokytoja

Jolanta Šibirkštė

Biologijos, technologijų

Stasė Orlakienė

Biologijos mokytoja

Alina Burinskaja

Biologijos mokytoja (laikinai)

Irena Babinska

Chemijos mokytoja

Dina  Aleksandravičienė

Fizikos mokytoja

Danuta Golnis

Fizikos mokytoja

Milda  Ivanauskiene

Istorijos mokytoja

Janė  Mekionienė

Istorijos mokytoja

Marija Adamovič

Istorijos mokytoja (laikinai)

Renata Šimkovič

Istorijos m-ja (dekrete)

Nijolė  Šerpytienė

Geografijos  mokytoja (laikinai)

Laima  Misevičienė

Geografijos mokytoja

Anna Adamovič (A)

Geografijos mokytoja

Irena  Kurklietienė

Dailės mokytoja

Svetlana Butar

Dailės mokytoja

Karina  Stankevič

Dailės  mokytoja

Milda Tamošaitienė

muzikos mokytoja

Olga Selezniova

Muzikos mokytoja

Kristina Višnevskaja

40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus muzikos mokytoja (dekrete)

Audronė  Dudutienė

Technologijų mokytoja

Eduardas  Tamoševičius

Technologijų mokytojas

Stanislovas  Skliaustis

Technologijų mokytojas

Ramunė  Martinėlė

40-mt Totorių skyr. Bibliotekininkė ir Technologijų mokytoja (dekrete)

Alvydas  Eidukevičius

Kūno kultūra mokytojas

Nijolė Ilgevičienė

Kūno kultūra mokytoja (dekrete)

Renata  Leganovič

Kūno kultūra mokytoja

Valentina  Tubelienė

Kūno kultūra mokytoja

Zbignev  Leganovič

Kūno kultūra mokytojas

Rūta  Čiakovskienė    (A)

Kūno kultūra mokytoja

Karolis Čižius

Kūno kultūra mokytojas

Zina Putrimienė

mokytoja

Ieva  Abariūnė (A)

Šokių mokytoja

Laima Ivanec

Šokių mokytoja

Kristina Voleiko (A)

Šokių mokytoja (dekrete)

Miglė Pieškuvienė

Bibliotekos vedėja

Ilona Tuchtienė

bibliotekininkė

Vanda Malinauskienė

bibliotekininkė

Valentina Golnis

Mokytojo padėjėja

Henrika Šugalska

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Michail Griščenko

IT inžinierius

Irmantas Jadzevičius

IT inžinierius

Halina Parvicka

Mokytoja, 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus sekretorė

Rūta Kvederavičienė

Raštinės vedėja

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS