Atvirų durų diena

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJA
ATVIRŲ DURŲ DIENA
2017 m. lapkričio 24 d. (penktadienis)
PROGRAMA
8.30 – 21.00 val.

8.30 – 13.00 – penktų klasių mokinių integruotų pamokų ciklo „Pagauk sėkmę“ sesijos. (pagal atskirą veiklų tvarkaraštį).
8.30-15.05 val. įvairių dalykų pamokų stebėjimas, individualios mokinio pažangos bei bendrų pasiekimus, jų planavimo bei susitarimų stebėtose pamokose/ užsiėmimuose aptarimas;
16.30-18.00 val. į individualūs pokalbiai ugdymo aktualijų klausimais su mokytojais dalykininkais.
17.00 – 18.00. Penktokų atėjimo šventė, aktų salėje.
18.00-19.00 val. Tėvų švietimo kambarių veiklos:
1 kambarys – 39 kab.- „Link gimnazijos strategijos: mokinių atskirties mažinimas gerina asmeninę pažangą“ – veda užsiėmimą gimnazijos direktorė A. Mažonienė;
2 kambarys – 37 kab. – „Vyresnių klasių mokinių mokymosi ypatumai: sėkmės ir problemos“ – užsiėmimą veda direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Korotkovienė;
3 kambarys – „Mokinių lenkų mokomąja kalba mokymosi ypatumai gimnazijoje“ – 23 kab. – užsiėmimą veda direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Treščinska;
4 kambarys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: perspektyvos ir galimybės – 22 kab. – užsiėmimą veda direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Suruda;
5 kambarys – „Pradinis ugdymas – startas sėkmingam mokymuisi“ – 6 kab. – užsiėmimą veda direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Rudienė;
6 kambarys – „Specialieji mokymosi poreikiai – 1 kab. – užsiėmimą veda specialiosios pedagogės J. Valterė ir K. Sivica;
7 kambarys – „Socialinės ir psichologinės pagalbos ypatumai gimnazijoje“ – 5 kab. – užsiėmimą veda soc. pedagogė A. Slavinskienė ir psichologė V. Sučalkinienė.
8 kambarys – „ Tamo dienyno aktualijos“- 36 kab. – užsiėmimą veda TAMO administratorė V. Tubelienė.
18.00- 20.30. penktų klasių diskoteka aktų salėje.
19.00 val. rengiami klasių tėvų susirinkimai.
Visą dieną galima stebėti nepamokinio ugdymo veiklas (pagal skelbiamą tvarkaraštį)
Pastaba: Lankymasis laisvas – visą dieną.
______________________________

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS