ATVIRŲ DURŲ DIENA (05-25 D.)

PROGRAMA
(8.30 – 21.00 val.).

Renginiai, į kuriuos Tėveliai (globėjai) kviečiami:
• 8.30-15.05 val. įvairių dalykų pamokų stebėjimas, individualios mokinio pažangos bei bendrų pasiekimus, jų planavimo bei susitarimų stebėtose pamokose/ užsiėmimuose aptarimas;
• 8.30 – 18.00 val. nepamokinio ugdymo veiklų mugė (pagal parengtą rodyklę).
• 9.00 val. paskutinio skambučio šventė (aktų salėje, lenkų mokomąja kalba).
• 11.00 val. paskutinio skambučio šventė (aktų salėje, lietuvių mokomąja kalba).
• 13.15 val. padėkos akimirka (aktų salėje) – pasižymėjusių mokinių ir mokytojų apdovanojimai
• 16.30-18.00 val. į individualūs pokalbiai ugdymo aktualijų klausimais su mokytojais dalykininkais.
• 18.00-20.00 val. Bendras tėvų ir mokytojų susirinkimas aktų salėje. Bendra refleksija;
• 20.00 val. rengiami klasių tėvų susirinkimai.
Kviečiame stebėti ( visą dieną veikiančia nepamokinio ugdymo veiklų mugę.
Pastaba : Lankymasis laisvas – visą dieną.

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS