2% Parama

Mieli tėveliai,
Kaip ir kasmet, kreipiamės į Jus su prašymu paremti mūsų gimnaziją, kurioje mokosi Jūsų vaikai. Dėkojame Jums, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo, skirdami 2 % nuo pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų.
Kreipiamės į Jus ir labai prašome ir šiais, 2017 m., iki gegužės 1 dienos pervesti į Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sąskaitą 2 % paramą, kuri mums yra labai reikalinga. Mokinių nuomone, lėšas panaudotume ypač svarbiems gimnazijos bendruomenės poreikiams patenkinti bei būtiniausioms priemonėms įsigyti. Norėtume skirti dalį lėšų mokinių už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą skatinimui, socialinei paramai.
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos rekvizitai:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)
191316692
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus r. Pagirių gimnazija
Adresas Šiltnamių g. 22, Vilniaus r.
Banko pavadinimas SEB
Banko kodas 70440
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT167044060005485548
Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis, prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus.
Prašymus galite teikti iki š. m. gegužės 1 d.
Kaip pervesti 2 proc. pajamų mokesčio?
Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo
formą FR0512 v.2:
– elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt;
– užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
– voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu adresu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257, Druskininkai.
– voką su užpildyta prašymo forma galite asmeniškai pristatyti tiesiogiai mokesčių administratoriui adresu Vilniuje: Ulonų g. 2, Vilnius, Vilniaus AVMI, LT-08245 Vilnius.
Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI.
Nuoširdžiai būtume dėkingi už Jūsų paramą.
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokiniai ir mokytojai

PAMOKŲ LAIKAS

NUORODOS